Categorie archief: Archief

Oes Hokkie Klijndijk

Dorpsbarbecue 2019

Dorps Barbecue 2019

Na het succes van vorig jaar, organiseert ook dit jaar de activiteitencommissie een Dorpsbarbeque en wel op zaterdag 28 september 2019.

Want wat is er gezelliger dan met elkaar samen te eten en drinken?

We gaan deze dag ook weer een boswandeling maken, wederom onder de deskundige leiding van Boswachter Jasper van Manen.
De eerste wandeling is om half 9 en de tweede start om 11 uur.

De bolderwagentocht gaat ook deze dag op herhaling, laat u rijden van 14:00 uur tot ca. 16:30 uur door de mooie omgeving van Klijndijk/Valthe/Exloo.

Kosten voor de boswandeling en Bolderwagentocht zijn er niet. Voor koffie en ranja wordt gezorgd.

Kosten voor de barbecue zijn € 5,- voor kinderen van de basisschool en €10,- voor volwassenen (excl. drinken). Het begint vanaf ca. 16 uur tot ongeveer 19:30 uur.
Drinken kunt u aan de bar van Oes Hokkie kopen.

U komt toch ook?

Agenda Donateursvergadering 2019

Donateursvergadering 2019

Van stichting UDIK woensdag 8 mei om 20.00 uur

in Oes Hokkie

 AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2018 secretaris
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie 2019 (2 pers. + 1 reserve)
 7. Bestuur
 • Aftredend en niet herkiesbaar
 • Ben Brockman
 • Nieuw bestuurslid: Kees Pomp

Vacature(s). Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter of secretaris.

 1. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 2. Sluiting

Het verslag van de secretaris kan ter voorbereiding worden bekeken:
Jaarverslag van de secretaris over 2018
De stukken en het financieel jaarverslag liggen vanzelfsprekend tijdens de vergadering ter inzage.

Jaarverslag 2017

2018-04-03

 

Jaarverslag van de secretaris over 2017

In 2017 bestond het bestuur van Stichting Udik uit:

Johan Dol                            voorzitter

Janine Arends                   secretaris

Ben Brockman                  penningmeester

Goos Drent                        lid

Ronald Sueters                 lid

Nina Kamping                   lid

Arjen Wabeke                  lid

Sinds september draait Arjen Wabeke  mee in het bestuur als lid. Sinds december is Nina gestopt met haar activiteiten voor het bestuur vanwege werkzaamheden.

Het bestuur van Udik vergaderde in 2017 regulier eens per maand.

 

Oes Hokkie  

Udikloop, dit jaar de 26ste Udikloop en wel onder erbarmelijke omstandigheden, sneeuw, ijzel en diepe bandensporen in het bos. De deelnemers zeiden “De zwaarste ooit”.   Een kleine 100 hardlopers kwamen naar het dorp voor de Udikloop, ze trotseerden de winterse omstandigheden. Na het startschot door burgemeester Jan Seton snelden de lopers zich het bos in.

Na 25 minuten en 12 seconden kwam Sander Kikkert als eerste over de finish bij de 6,5 km loop. De 10 kilometer bij de heren onder de 40 werd gewonnen door Erik Snijders in een tijd van 38.45, de winnaar van de 10 km heren boven de 40 was Wim Opten in een tijd van 36.10  en de snelste dame was Bertina de Vries Lubben met een tijd van 42.24.

Pubquiz; opgezet door Goos en Nina; is een geweldig succes. Elke 3e vrijdag van de maand van oktober tot en met mei zien we een dikke 40 deelnemers. En wat mooi om te zien dat er Klijndijkers van jong tot oud fanatiek meedoen.

 

Commissies                                                                                                                                                                 Dankzij de inzet van diverse vrijwilligers zijn er weer leuke activiteiten georganiseerd zoals; de rommelmarkt begin september en natuurlijk de kaartavonden in de maanden met een R.

De activiteitencommissie ging in september 2015 van start. Er zijn al tal van activiteiten gehouden sommige succesvol en anderen niet. Er werden dan ook keuzes gemaakt waar gaan we mee verder en waar stoppen we mee. De toppers zijn toch wel de Dorpsbrunch en Kerstmarkt, ook voor de Spokentocht zijn al een aardige groep deelnemers. Verder hebben ze dan nog de PalmPasen optocht, het paasvuur (samen met Odoorn) en het Neutie schieten met ook een grote opkomst georganiseerd. De fiets-puzzeltocht viel echter qua opkomst heel erg tegen en zal dus waarschijnlijk stoppen of in een andere vorm terugkomen. Al met al positieve ontwikkelingen.

 

 

Teams                                                                                                                                                                                 Het hele jaar door hebben vele vrijwilligers op de achtergrond werkzaamheden verricht, zodat Oes Hokkie steeds weer op tijd gereed was voor geplande acties en activiteiten.

 • Het technisch team; voerde allerlei klussen uit op het gebeid van reparatie, onderhoud en aanpassingen in en rond Oes Hokkie.
 • Het horecateam; zorgde weer voor de bediening achter de bar, zodat de bezoekers/gebruikers van Oes Hokkie verzekerd waren van een hapje en een drankje. Het bestuur verzorgde het dienstrooster en Hillie Drent en Annet de Vries regelden de inkoop.
 • Het schoonmaakteam; zorgde ervoor dat Oes Hokkie weer schoon was voor de volgende gebruikers.

 

Acties en activiteiten                                                                                                                                                      Een belangrijke bron van inkomsten voor Udik wordt gevormd door de bijdragen van onze donateurs. Daarnaast werden de nodige financiële middelen van onze stichting verkregen door het houden van de rommelmarkt, de Grote Club Actie, de toiletpapieractie, ophalen oud papier, activiteiten van de activiteitencommissie en de verhuur van Oes Hokkie en/of het veld.

Ook hebben we een bord Vrienden van; hier kun je een bordje van jezelf, je bedrijf of je familie op laten hangen en steun je het Dorpshuis extra voor € 25,00 per jaar.

Verhuur                                                                                                                                                                            Oes Hokkie bleek ook het afgelopen jaar weer een uitstekende locatie voor een feestje, vergadering, cursus of andersoortige bijeenkomst. Donateurs, de welfare club, de jeugdsoos, de kaartclub, de Djembe groep, Dorpsbelang Klijndijk, autorijschool Bos etc. maakten daar afgelopen jaar veelvuldig gebruik van.

Tot slot…                                                                                                                                                                             Wij als bestuur willen er graag alles aan doen om stichting Udik, en daarmee ons mooie dorpshuis, springlevend te houden voor de inwoners van Klijndijk. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar zonder de hulp van donateurs en vrijwilligers zijn we nergens. We hopen dan ook van harte ook het komende jaar weer op u te mogen rekenen!

 

Klijndijk, april 2018                                                                                                                                         Janine Arends

 

 

 

 

 

 

 

Beleid 2018

Wat denkt u?                                                                                                                                                                   Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen die voor UDIK van belang kunnen zijn?                                                      Wilt u meer weten over de mogelijkheden om onze stichting op wat voor manier dan ook te steunen?                                                                                                                                                                             Heeft u af en toe een uurtje over om er mede voor te zorgen dat Oes Hokkie en het sportveld netjes en schoon blijft?                                                                                                                                                                 Kent u de mogelijkheden en voorwaarden om Oes Hokkie te huren als er iets te vieren valt?                                 Zijn er andere vragen, opmerkingen of suggesties?                                                                                                    Laat het weten aan één van de bestuursleden of via udik@live.nl. We denken graag met u mee en hopen dat u met ons meedenkt.

Mede door uw inbreng wordt het beleid voor 2018 verder bepaald.