Alle berichten van Rebecca Biard

Oes Hokkie Klijndijk

Dorpsbarbecue 2019

Dorps Barbecue 2019

Na het succes van vorig jaar, organiseert ook dit jaar de activiteitencommissie een Dorpsbarbeque en wel op zaterdag 28 september 2019.

Want wat is er gezelliger dan met elkaar samen te eten en drinken?

We gaan deze dag ook weer een boswandeling maken, wederom onder de deskundige leiding van Boswachter Jasper van Manen.
De eerste wandeling is om half 9 en de tweede start om 11 uur.

De bolderwagentocht gaat ook deze dag op herhaling, laat u rijden van 14:00 uur tot ca. 16:30 uur door de mooie omgeving van Klijndijk/Valthe/Exloo.

Kosten voor de boswandeling en Bolderwagentocht zijn er niet. Voor koffie en ranja wordt gezorgd.

Kosten voor de barbecue zijn € 5,- voor kinderen van de basisschool en €10,- voor volwassenen (excl. drinken). Het begint vanaf ca. 16 uur tot ongeveer 19:30 uur.
Drinken kunt u aan de bar van Oes Hokkie kopen.

U komt toch ook?

Agenda Donateursvergadering 2019

Donateursvergadering 2019

Van stichting UDIK woensdag 8 mei om 20.00 uur

in Oes Hokkie

 AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2018 secretaris
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie 2019 (2 pers. + 1 reserve)
 7. Bestuur
 • Aftredend en niet herkiesbaar
 • Ben Brockman
 • Nieuw bestuurslid: Kees Pomp

Vacature(s). Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter of secretaris.

 1. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 2. Sluiting

Het verslag van de secretaris kan ter voorbereiding worden bekeken:
Jaarverslag van de secretaris over 2018
De stukken en het financieel jaarverslag liggen vanzelfsprekend tijdens de vergadering ter inzage.