Acties

Acties om geld te genereren voor activiteiten en onderhoud/behoud van het Dorpshuis

Potgrond verkoop: altijd in maart

Toiletpapier verkoop: in 2019 heeft dit op vrijdag 5 april plaats gevonden

Grote Club Actie: eind september begin oktober verkoop van loten waarvan maar liefst 80% ten goede komt aan het dorpshuis. En er zijn ook nog mooie prijzen te winnen.