Geplande jaarvergadering gaat NIET door

Wij hebben besloten om de geplande jaarvergadering van 15 april 2020 niet door te laten gaan.

De kascommissie bestaande uit Ina Zoeteman en Jan vd Mark hebben de penningmeester decharge verleend, mocht je inzage in de financiële stukken willen dan kun je contact opnemen met Kees via stichtingudik@outlook.com . H

et secretariële jaarverslag is op te vragen bij Janine via udik@live.nl. Ook voor andere vragen kun je ons mailen of bellen.