jaarverslag 2015

Jaarverslag van de secretaris over 2015
In 2015 bestond het bestuur van Stichting Udik uit 5 personen, te weten:
Johan Dol voorzitter
Janine Arends secretaris
Ben Brockman penningmeester
Goos Drent lid
Ronald Sueters lid
Het bestuur van Udik vergaderde in 2015 regulier eens per maand.

Oes Hokkie In maart ging het totaal verbouwde Dorpshuis weer open. De ingrijpende verbouwing heeft geduurd van november 2014 tot en met februari 2015. De officiële opening zou later worden gehouden zodat ook de laatste puntjes op de i gezet konden worden. Opening Oes Hokkie Op 30 mei was het dan zover de officiële opening, wat hebben we hier als bestuur naar toe geleefd. De Djembe band heeft ons begeleid met tromgeroffel tot de officiële opening met als hoogtepunt de onthulling van de naam…… “Oes Hokkie” door wethouder Frits Alberts. Door een overduidelijke meerderheid is de naam “Oes Hokkie” gekozen en deze naam prijkt dan ook sinds 30 mei op de gevel. Na het officiële gedeelte was er tijd voor een hapje en een drankje onder muzikale begeleiding van muziekduo Talmen.
Commissies Dankzij de inzet van diverse vrijwilligerscommissies zijn er weer leuke activiteiten georganiseerd. Sinds september is er ook een activiteitencommissie en zij komen met nieuwe activiteiten. In november hebben ze een filmmiddag/avond georganiseerd en zo hebben ze voor 2016 al een aantal leuke ideeën. Door de verbouwing was er geen Udikloop en door te weinig deelnemers is ook de Kunstmarkt niet door gegaan. Gelukkig waren er wel andere leuke activiteiten, om inkomsten te genereren, in en rond Oes Hokkie, zoals:
• Rommelmarkt
• Kaartclub
• Filmavond

Teams Het hele jaar door hebben vele vrijwilligers op de achtergrond werkzaamheden verricht, zodat Oes Hokkie steeds weer op tijd gereed was voor geplande acties en activiteiten.
• Het technisch team; voerde allerlei klussen uit op het gebeid van reparatie, onderhoud en aanpassingen in en rond Oes Hokkie.
• Het horecateam; zorgde weer voor de bediening achter de bar, zodat de bezoekers/gebruikers van Oes Hokkie verzekerd waren van een hapje en een drankje. Het bestuur verzorgde het dienstrooster en Hillie Drent en Annet de Vries regelden de inkoop.
• Het schoonmaakteam; zorgde ervoor dat Oes Hokkie weer schoon was voor de volgende gebruikers.
Acties en activiteiten Een belangrijke bron van inkomsten voor Udik wordt gevormd door de bijdragen van onze donateurs. Daarnaast werden de nodige financiële middelen van onze stichting verkregen door het houden van de rommelmarkt, de kunstmarkt, de Grote Club Actie, de toiletpapieractie, ophalen oud papier en de verhuur van Oes Hokkie en/of het veld.
Sinds de opening hebben we ook een bord Vrienden van; hier kun je een bordje van jezelf, je bedrijf of je familie op laten hangen en steun je het Dorpshuis extra.
Verhuur Oes Hokkie bleek ook het afgelopen jaar weer een uitstekende locatie voor een feestje, vergadering, cursus of andersoortige bijeenkomst. Donateurs, de welfare club, de jeugdsoos, de kaartclub, de Djembe groep, Dorpsbelang Klijndijk, autorijschool Bos etc. maakten daar afgelopen jaar veelvuldig gebruik van.
Wat denkt u? Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen die voor UDIK van belang kunnen zijn? Wilt u meer weten over de mogelijkheden om onze stichting op wat voor manier dan ook te steunen? Heeft u af en toe een uurtje over om er mede voor te zorgen dat Oes Hokkie en het sportveld netjes en schoon blijft? Kent u de mogelijkheden en voorwaarden om Oes Hokkie te huren als er iets te vieren valt? Zijn er andere vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het weten aan één van de bestuursleden of via udik@live.nl. We denken graag met u mee en hopen dat u met ons meedenkt.
Tot slot… Wij als bestuur willen er graag alles aan doen om stichting Udik springlevend te houden voor de inwoners van Klijndijk. Het vernieuwde dorpshuis zal hier zeker aan bijdragen, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden, zonder de hulp van donateurs en vrijwilligers zijn we nergens. We hopen dan ook van harte ook het komende jaar weer op u te mogen rekenen!

Klijndijk, april 2016 Janine Arends